Բարդ տեխնիկական սարքավորումներ


Մեր ընկերությունը կարող է անցկացնել ձեռնարկության վիճակի, ինչպես նաև արտադրական միջոցների, թվային տեխնիկայի և այլ սարքավորումների համալիր հետազոտություն և գնահատում։
Մեր աշխատանքի մեջ մենք հավատարիմ ենք մնում գաղտնիության սկզբունքներին և համաձայնեցնում ենք մեր գործողությունները հաճախորդի անձնակազմի (մենեջերների) հետ, ինչը թույլ է տալիս համագործակցել փոխըմբռնմամբ և վստահությամբ: Տեղեկատվական բազայի առկայությունը թույլ է տալիս կրճատել պատվիրատուի ծախսերը և հաջողությամբ լուծել փորձագիտական խնդիրները:
Մեր ընկերության մասնագետները կարող են՝
  • իրականացնել ձեռնարկության սարքավորումների տեխնիկական աուդիտ և դիտարկել արտադրության տեխնոլոգիաները
  • պարզել վնասի փաստը և բնույթը
  • որոշել վթարի պատճառները և վնասի չափը
  • որոշել գործողության (կամ անգործության) պատասխանատվությունը
Հետազոտման արդյունքների հիման վրա տրվում է համապատասխան փորձագիտական եզրակացություն, որում ներառված կլինեն հետազոտման օբյեկտի բոլոր տեխնիկական և արժեքային բաղադրիչները։